Home / Biznes / Czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

Czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

Niestety, w XXI wieku coraz więcej małżonków spotyka się na sali sądowej. Wydawać by się mogło, że chęć zakończenia formalnej relacji i złożenie wniosku wystarczą, aby ostatecznie zerwać więzi łączące nas z daną osobą. Tymczasem okazuje się, że sąd może odmówić udzielenia rozwodu. Kiedy tak się dzieje? Sprawdź!

W jakich przypadkach sąd może nie udzielić rozwodu?

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy definiuje rozwód jako „zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków”.  Zupełny rozkład pożycia oznacza z kolei całkowite zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych między małżonkami. Każda osoba będąca w związku małżeńskim może złożyć wniosek o rozwód. Nie oznacza to jednak, że sąd musi rozwodu udzielić.

Pierwszą przeszkodą mogącą stać na drodze do prawnego zakończenia związku jest dobro dziecka. Jeśli sąd uzna, że rozwód będzie w dotkliwy sposób godził w dobro wspólnych, małoletnich dzieci, może oddalić wniosek.

Kolejna sytuacja, w której sąd z pewnością nie orzeknie rozwodu, ma miejsce wtedy, kiedy żąda go małżonek wyłącznie winny. Jednak w przypadku, kiedy sąd dokona wnikliwej oceny relacji między małżonkami i na jej podstawie uzna, że odmowa jest niezgodna z poczuciem słuszności, może orzec rozwód.

Wątpliwości? Zaufaj prawnikowi

Podjęcie decyzji o unieważnieniu związku małżeńskiego jest zazwyczaj ogromnym obciążeniem. Aby zredukować stres towarzyszący tej sytuacji do minimum, poznać wszystkie konsekwencje związane z rozwodem, ustalić strategię oraz uzyskać rzetelne informacje na temat procedur i wymaganych dokumentów, warto skorzystać  z pomocy doświadczonego prawnika. W każdym większym mieście działają kancelarie wyspecjalizowane w prawie rodzinnym, więc znalezienie odpowiedniego prawnika nie powinno stanowić problemu. Więcej informacji znajdziesz na stronie adwokat-katowice.info.pl.

Check Also

Jak kupić mieszkanie, żeby nie żałować

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych inwestycji w naszym życiu. Dlatego też tak ważne jest …